Projekty

V současnosti jsem zapojená do následujících projektů, které se vztahují k udržitelné stravě:

1) Kalkulačka Nutriční stopy pokrmů  (oficiální název zní Metodka stanovení nutriční stopy pro vyjádření environmentálních a zdravotních aspektů spotřeby potravin v ČR)

– projekt běžel v letech 2016-2017 a v rámci jeho realizace vznikl nový vzdělávací online nástroj – Kalkulačka Nutriční stopy pokrmů – díky které si uživatelé mohou spočítat dopad na životní prostředí různých jídel a zároveň jejich výživové hodnoty

– byla jsem hlavní řešitelkou projektu, více v blogovém příspěvku či na stránce COŽP UK

2) Environmentální dopady městských životních stylů (PRIMUS)

– projekt běží v letech 2017-2019 a zaměřuje se na hodnocení environmentálních dopadů českých spotřebitelů s využitím metody posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment) ve vztahu k tzv. planetárním mezím (Planetary Boundaries)

– hlavním řešitelem projektu je kolega Jan Weinzettel, já jsem členem řešitelského týmu a zaměřuji se na oblast potravin a stravování, více na stránce COŽP UK