Rozhovor o budoucnosti stravování na DVTV

K mému prvotnímu údivu jsem byla hned druhý den po odvysílání reportáže na TV Nova oslovena lidmi z DVTV, zda bych mohla přijít na stejné téma udělat rozhovor s Martinem Veselovským. Jednalo se o komentář k článku v Nature, který vyšel na začátku října 2018 a který říká, že je třeba (mimo jiné) zásadně změnit stravovovací návyky v západních zemích proto, aby nás byla Země schopna v následujících několika desítkách let uživit. I tentokrát jsem pozvání ráda přijala – stejně tak jako v dubnu 2018, kdy jsem již v DVTV vystoupila v rozhovoru o naší Kalkulačce Nutriční stopy.

Rozhovor byl poté publikován na začátku listopadu 2018.

Dana Kapitulčinová v rozhovoru pro DVTV s Martinem Veselovským v listopadu 2018.

Rozhovor si můžete prohlédnout na odkaze: https://video.aktualne.cz/dvtv/expertka-musime-omezit-maso-budoucnost-je-v-rostlinne-strave/r~5bb92544e2d711e8a446ac1f6b220ee8/

Opravy a zpřesnění:

Ačkoli jsem se snažila v rozhovoru říci veškeré informace fakticky správně, tak se mi do mého projevu tentokrát vloudila jedna nepřesnost, kterou níže uvádím na pravou míru:

  • Zmínila jsem, že hovězí dobytek (a všeobecně přežvýkavci) mají ve svém trávicím traktu „bakterie“, které vytváří metan, což je silný skleníkový plyn. Správně jsem ale měla říct „mikroorganismy“, protože v tomto případě se jedná o mikroskopické jendobuněčné organismy, které se ale řadí do skupiny „archea“. Tomuto termínu by však pravděpodobně běžný divák DVTV nerozuměl, takže jsem místo toho použila nepřesný termín „bakterie“. Za tuto nepřesnost se omlouvám!