Certifikovaná metodika: Výpočet Nutriční stopy

Na přelomu ledna a února 2018 byla Ministerstvem životního prostředí certifikována naše metodika pro výpočet Nutriční stopy pokrmů. Oficiální název zní Metodika stanovení Nutriční stopy a její praktické využití v podmínkách ČR.

Úvodní strana metodiky Nutriční stopy certifikovaná MŽP

Dokument obsahuje teoretické ukotvení a podrobný popis postupu výpočtu Nutriční stopy. Zároveň jsou navrženy možné postupy pro využití v praxi v oblasti vzdělávání – jedním z příkladů je právě naše Kalkulačka Nutriční stopy.

Certifikace byla udělena ze strany MŽP na základě dvou oponentských posudků, které vypracovali doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA (odborník na posuzování životního cyklu – LCA) a Mgr. Petr Daniš (odborník na environmentální vzdělávání), kterým děkuji za přínosné a konstruktivní připomínky k celému dokumentu.

Dokument je opatřen licencí Creative Commons (CC BY-SA 3.0 CZ, tzn. můžete obsah dokumentu dále využívat, pokud uvedete autora a zachováte stejný typ licence) a je dostupý ke stažení v metodické části našich webových stránek nutristopy na odkaze: https://www.nutristopa.cz/metodika