Článek: Kalkulačky environmentálních stop jídla

Se závěrem roku byl v prosinci 2018 v časopise Envigogika publikován můj přehledový článek s názvem Kalkulačky environmentálních stop jídla ve vzdělávání a představení Nutriční stopy jako nástroje pro podporu udržitelné spotřeby potravin. Článek je jedním z výstupů projektu TAČR Omega.

Článek v časopise Envigogika – prosinec 2018

V tomto článku se zabývám existencí kalkulaček v češtině, které nějakým způsobem zohledňují hodnocení dopadu na životní prostředí ze spotřeby potravin. Tato úvodní přehledová část je pak doplněna představením konceptu Nutriční stopy a vyvíjené kalkulačky v češtině v rámci našeho řešeného projektu, která bude zveřejněna na počátku roku 2018.

Článek je publikován formou Open Access a je dostupný na stránkách Envigogiky: https://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/553