Odborná přednáška a článek: Vím, co jím a piju

Na podzim roku 2017 jsem pro iniciativu Vím, co jím a piju měla přednášku pro zájemce na téma flexitariánství a udržitelné stravy. Přednáška proběhla 19. 10. 2017 v Rezicenci Rosa v Praze a nesla název Výživa s ohledem na budoucí generace: Flexitariánství a udržitelná strava (aneb Co je zdravé pro člověka, mělo by být zdravé i pro Zemi. Jak sladit jídelníček s tím, abychom dělali dobře i životnímu prostředí a celé naší společnosti?).

Přednáška na téma flexitariánství a udržitelné stravy v Rezidenci Rosa v říjnu 2017 – organizovala iniciativa Vím, co jím a piju

V přednášce jsem postupně mluvila o šesti hlavních poznatcích z pohledu akademika:

 1. Díky vědě a technice se naše znalosti o Zemi a jejím fungování stále zdokonalují
 2. Světová populace roste a lidské aktivity mění stabilní podmínky pro
  zemědělskou produkci => potenciální hrozba pro adekvátní výživu
  obyvatel
 3. Existují různé metody pro hodnocení dopadů na životní prostředí (ŽP)
  (uhlíková, vodní, ekologická stopa, LCA, atp.), ale mají svá pozitiva i omezení
 4. Různé typy potravin mají různé dopady na ŽP – všeobecně platí, že
  potraviny tvořící základ výživové pyramidy mají zároveň nižší
  environmentální dopady, ale vždy záleží na konkrétním původu potraviny
 5. Existuje řada možností intervence – výzkum, vzdělávání a osvěta,
  výživová doporučení, značení potravin
 6. Změna stravování – potenciálně velké snížení environmentální
  zátěže, ale velmi těžké změnit spotřebitelské vzorce chování (ne vždy
  reflektují dostupné informace či jim to neusnadňuje jejich okolí)

Hlavní myšlenka přednášky („take-away message“) byla následujicí:

Kvalitní a stabilní životní prostředí je základem pro kvalitně
vyživovanou a dlouhodobě prosperující lidskou společnost a každý člověk to může do určité míry ovlivnit tím, jak žije a jak
se stravuje.

Článek na téma flexitariánství a udržitelné stravy v online magazínu iniciativy Vím, co jím a piju

Posléze jsem pro Vím, co jím a piju sepsala také popularizační článek, který na přednášku volně navázal a zabýval se především tématem flexitariánství v kontextu udržitelné stravy. Článek byl publikovaný 1. března 2018 a je dostupný na adrese:

http://www.vimcojim.cz/magazin/clanky/o-vyzive/Flexitarianstvi—vyziva-s-ohledem-na-budouci-generace__s10010x10843.html

Napsat komentář