Seminář: „Uživí planeta lidstvo?“ na UPOL

V listopadu 2017 jsem byla pozvána jako přednášející na seminář Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL) s názvem: Aktuální výzvy II – Uživí planeta lidstvo? Na semináři v Pevnosti Poznání (kde sídlí muzeum vědy) jsem měla 2. listopadu hned úvodní přednášku, která měla účastníky seznámit se současným stavem poznání a terminologie ohledně potravinové bezpečnosti.

Účastníci semináře v Olomouci – diskuze nad otázkou: „Uživí planeta lidstvo?“

V mém příspěvku s názvem Uživí planeta lidstvo? Pohled akademika na (ne)udržitelnost současných potravinových systémů jsem se zaměřila na vyjasnění dané otázky (Co znamená „uživit lidstvo“? Čemu rozumíme v kontextu „planeta“ atd.), na současný stav a dopady potravinových systémů ve světě (Jak přispívají ke změně klimatu, využití území, spotřebě vody atd.) a také na vyjasnění terminologie (Co znamenají pojmy: potravinová bezpečnost, bezpečnost potravin, potravinová suverenita atd.?).

Na závěr jsem představila několi alternativních potravinových systémů z vlastní zkušenosti, které považuji za udržitelnější v porovnání se současnými převládajícími systémy v ČR (např. potravinové družstvo v Kodani, KPZ v Praze, atp.).

Publikace Rozcestník II – vybrané přenášky ze semináře a letní školy na UPOL v roce 2017.

K semináři byla také vydána publikace Rozcestník, která shrnuje příspěvky většiny přednášejících. Naleznete v ní tedy i text k mojí přenášce shrnující hlavní poznatky (strana 10 – 17): Rozcestnik web_uzivi planeta lidstvo

Více o semináři na stránkách Katedry rozvojových a environmentálních studií PřF UPOL: http://www.development.upol.cz/projekty/letni-skola-rs/aktualni-vyzvy/

Napsat komentář