Přehledová práce na téma Urdržitelné stravy v časopise Výživa a potraviny

V letním čísle časopisu Výživa a potraviny 3/2017 – vydávaném Společností pro výživu – byl publikován můj přehledový článek na téma „Udržitelná strava“: Představení konceptu a zohlednění v současných výživových doporučeních (str. 64 -68).

V časopise Výživa a potraviny 3/2017 vyšel můj přehledový článek o udržitelné stravě.

Tento článek je prvním odborným článkem publikovaným na téma udržitelné stravy (sustainable diets) v češtině. V přehledové studii proto představuji koncept udržitelné stravy a uvádím její definici dle FAO (viz můj první blogový příspěvek), zmiňuji nejnovější studie zabývající se výživou a dopady na životní prostředí a ukazuji, jakým způsobem je (hlavně, ale nejen environmentální) udržitelnost reflektována ve výživových doporučeních ve světě.

Článek uzavírám uznáním, že „změna spotřebitelského chování je samozřejmě komplexním tématem, které si žádá spolupráci mnoha odborníků z mnoha oborů…“– akademiků i praktiků. Musíme si proto v první řadě uznat, že se současnou spotřebou potravin není něco v pořádku a naučit se spolupracovat napříč obory, abychom nalezli možná budoucí řešení těchto problémů. Protože:

„Kvalitní životní prostředí je základem pro kvalitně vyživovanou a dlouhodobě prosperující lidskou společnost.“

Napsat komentář