Zpráva z cesty do Curychu – Food System Stories

V roce 2016 jsem od World Food Systems Centre (WFSC) na prestižní švýcarské univerzitě ETH Zurich získala krátkodobé cestovní stipendium, abych se mohla zúčastnit několika akcí vztahujících se k potravinám a udržitelnosti v Curychu v listopadu 2016.

Eaternity workshop v Curychu na téma zdravého stravování s ohledem na životní prostředí – listopad 2016

Jednalo se o dva workshopy společnosti Eaternity k environmentálně udržitelnému stravování (a vývoji aplikace pro veřejnost a restaurace) – OrganicFoodprint workshop a HealthFoodprint workshop. Dále jsem se zúčastnila sympozia WFSC na ETH Zurich a setkala jsem se při osobních schůzkách s několika významnými výzkumníky z ETH (např. Stephan Pfister, Michelle Grant).

Sympozium na ETH Zurich – přednáška na téma produkce metanu v různém věku krav – listopad 2016

Jednotícím tématem mé návštěvy v Curychu bylo hodnocení environmentálních dopadů z jídla a vztah k ekologické produkci. O této své zkušenosti a hlavních poznatcích jsem (jako povinnou součást udělení stipendia) sepsala blogový příspěvek pro Food Systems Stories (v angličtině):

http://www.foodsystemstories.org/blog/2017/1/24/foodprints-of-meals-focus-on-organic

Hlavním závěrem mé cesty a nabraných zkušeností je potřebnost dalšího výzkumu v této oblasti. Bioprodukty totiž nelze jednoznačně označit jako lepší z pohledu životního prostředí ve všech kategoriích dopadu. Zároveň jsou ale naše metody posuzování dopadu na životní prostředí do značné míry omezené a proto nelze zatím dělat v tomto ohledu jasné závěry.