Blogový příspěvek pro Food Climate Research Network

Už pár let jsem členem Food Climate Research Network (FCRN), což je mezinárodní síť profesionálů zabývajících se udržitelností potravinových systémů. Síť je koordinovaná z University of Oxford ve Velké Británii a jejím smyslem je vzájemná informovanost o nejnovějších odborných studiích v této oblasti (síť začínala v roce 2005 zaměřením na klima, ale dnes se snaží zahrnovat všechny aspekty udržitelnosti, včetně socio-ekonomických).

Někdy na jaře (roku 2016) jsem si podrobněji procházela webové stránky FCRN a také informace o jejích členech (dostupné po bezplatném zaregistrování = přihlášení se k oficiálnímu členství v síti). Byla jsem zvědavá, jestli mezi členy najdu také nějaké další Čechy či Východoevropany. K mému udivení jsem zjistila, že jsem úplně prvním zaregistrovaným členem z Česka (což nebylo zase až tak velké překvapení), ale že jsem také mezi pouhými pěti členy z Východní Evropy. Pro srovnání – FCRN má v Evropě dohromady 875 členů! (viz mapa níže)

Mapa ukazující počty členů mezinárodní sítě FCRN – srpen 2016, je zde zřejmý rozdíl mezi „Východem“ a „Západem“.

To mi přišlo zajímavé – rozdělení na „Západ“ a „Východ“ je tedy (minimálně na úrovni této mezinárodní sítě) mezi odbornou veřejností v oblasti udržitelnosti potravinových systémů zjevné, ačkoli v Evropě žádná fyzická bariéra již neexistuje a výzkumníci mohou volně cestovat, pracovat a zapojovat se do informačních sítí.

Na druhou stranu jsem přesvědčená, že my Východoevropané tak „zaostalí“ v našem zájmu o udržitelnost potravinových systémů ve skutečnosti nejsme. Možná jen používáme jiný slovník a jsme zapojeni do jiných sítí…

Všechny tyto myšlenky jsem tedy shrnula do krátné anotace a oslovila jsem koordinátorku Marie Persson a zakladatelku sítě Taru Garnett, zda by měly zájem o blogový příspěvek na toto téma na jejich stránky FCRN. Má nabídka se setkala s pozitivní odezvou a tak jsem vše sepsala v poměrně dlouhém blogovém příspěvku v angličtině. Naším plánem bylo vzbudit širší diskuzi mezi současnými členy sítě (zejména těch z Východní Evropy), zkusit více podpořit spolupráci mezi „Východem“ a „Západem“ a třeba nalákat i další členy z tohoto méně zastoupeného regionu.  Po několika prvotních pozitivních odezvách (za které jsem byla moc ráda!) ale další konverzace utichla. Zatím nás v síti asi není dost na to, aby nějaká obsáhlejší diskuze mohla proběhnout a hlavně jsme si neudali žádný společný cíl, ke kterému by měla diskuze dospět.

Zatím tedy blogový příspěvek vnímám zejména jako první pokus upozornit na to, že i ve Východní Evropě jsou lidé, kteří se o téma udržitelných potravinových systémů na odborné úrovni zajímají a doufám, že do budoucna se mi podaří na tento první „výkop“ nějak smysluplně navázat. Chce to asi ještě čas, ale já věřím, že dříve nebo později se téma udržitelnosti potravin stane i v českém (nejen) vědeckém prostředí jedním z hlavních témat diskuze. 🙂

Odkaz na můj blogový příspevek pro FCRN: http://www.fcrn.org.uk/fcrn-blogs/danak/supporting-more-east-west-knowledge-exchange-and-partnership