Projekt „Nutriční stopy“ získal podporu z TAČR

Třikrát hurá. Podařilo se nám získat podporu od Technologické agentury ČR (TAČR) z programu Omega pro řešení projektu aplikovaného výzkumu na projektu „Nutriční stopy“ (oficiální název zní Metodka stanovení nutriční stopy pro vyjádření environmentálních a zdravotních aspektů spotřeby potravin v ČR).

V projektu se zaměřujeme na propojení výživy a životního prostředí.

Projekt si klade za cíl vytvořit nový vzdělávací online nástroj – kalkulačku Nutriční stopy pokrmů – kde si uživatelé budou moci spočítat dopad na životní prostředí různých jídel a zároveň jejich výživové hodnoty. Vedle kalkulačky vznikne také nový metodický dokument popisující metodiku výpočtu Nutriční stopy pokrmů a odborný recenzovaný článek o možnostech této a podobných kalkulaček ve vzdělávání. Snahou projektu je přimět širokou veřejnost začít více uvažovat o souvislostech naší výživy, zdraví a dopadů na životní prostředí a ve výsledku snad i částečně změnit současné stravovací návyky (ačkoli to samozřejmě záleží na mnoha aspektech).

Projekt budeme řešit v následujícím složení: hlavní řešitelka projektu – Dana Kapitulčinová, členové řešitelského týmu – Jan Weinzettel, Miroslav Havránek a Iva Zvěřinová (všichni z COŽP UK). Projekt běží v letech 2016-2017. Díky TAČRu (80% nákladů) a COŽP UK (20% nákladů) za podporu!

Napsat komentář