Spuštění blogu: Proč „udržitelná strava“?

Jídlo a jeho konzumace je základní lidská potřeba – každý člověk musí jíst. Většina z nás asi zná rčení „jsme tím, co jíme“. Já ještě dodávám, že „tím, co jíme, také ovlivňujeme životní prostředí a svět kolem nás“.

Jsme tím, co jíme. A tím, co jíme, také ovlivňujeme životní prostředí a svět kolem nás.

V současnosti bohužel nejsou naše spotřební návyky dlouhodobě udržitelné – jinými slovy, způsob kterým produkujeme, rozvážíme, jíme a plýtváme potravinami nemůže fungovat moc dlouho (tzn. po mnoho dalších generací). Je třeba se více zamyslet nad tím, kde se naše jídlo bere a za jakou cenu (nejen finanční!). A pak přijít s nějakým lepším řešením, jak si dlouhodobě plnit své žaludky s ohledem na budoucí generace – tzn. najít takzvanou „udržitelnou stravu“.

„Udržitelná strava je strava s nízkým dopadem na životní prostředí, která přispívá k potravinové a výživové bezpečnosti a zdravému životu současných i budoucích generací. Udržitelná strava chrání a respektuje biodiverzitu a ekosystémy, je kulturně přijatelná, dostupná, ekonomicky spravedlivá a přístupná, výživově adekvátní, bezpečná a zdravá a vhodně využívá přírodních i lidských zdrojů“ (volný překlad dle FAO)

Jsem přesvědčená, že k tomu, abychom našli nejlepší řešení bez unáhlených závěrů, potřebujeme založit naše rozhodování na věrohodných informacích. Ty nám může poskytnout věda a výzkum. Proto jsem výzkumnicí na Univerzitě Karlově v Centru pro otázky životního prostředí, kde se zabývám projekty na téma udržitelnosti potravin a stravování – chci získat nejlepší poznatky ze zahraničí i ČR ohledně současné situace a možných řešeních. Zároveň chci také tyto poznatky nějakým srozumitelným způsobem předávat dál celé společnosti. Proto jsem v oddělení zabývajícím se environmenálním vzděláváním a vzděláváním pro udržitelný rozvoj, přednáším na pozvaných přednáškách a workshopech… a nyní také začínám tento blog.

Postupně zde tedy najdete informace o mých cestách na různé zajímavé konference a workshopy v ČR i zahraničí, o projektech, na kterých pracuji a hlavně o výstupech těchto aktivit, které by měly být zajímavé a prospěšné pro celou společnost.

Věřím, že nás tím pomohu posunout alespoň o krůček blíže k udržitelné stravě. A snad i celkovému způsobu života. Tak s chutí do toho 🙂

PS: V letech 2011 – 2013 (tj. v době, kdy jsem ještě žila v zahraničí a poté se stěhovala do Prahy) jsem sepsala několik blogových příspěvků vztahujících se k tématu jídla a udržitelnosti na blogu časopisu Respekt, které by Vás třeba také zajímaly – https://kapitulcinova.blog.respekt.cz/

Napsat komentář