Certifikovaná metodika: Výpočet Nutriční stopy

Na přelomu ledna a února 2018 byla Ministerstvem životního prostředí certifikována naše metodika pro výpočet Nutriční stopy pokrmů. Oficiální název zní Metodika stanovení Nutriční stopy a její praktické využití v podmínkách ČR.

Úvodní strana metodiky Nutriční stopy certifikovaná MŽP

Dokument obsahuje teoretické ukotvení a podrobný popis postupu výpočtu Nutriční stopy. Zároveň jsou navrženy možné postupy pro využití v praxi v oblasti vzdělávání – jedním z příkladů je právě naše Kalkulačka Nutriční stopy.

Certifikace byla udělena ze strany MŽP na základě dvou oponentských posudků, které vypracovali doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA (odborník na posuzování životního cyklu – LCA) a Mgr. Petr Daniš (odborník na environmentální vzdělávání), kterým děkuji za přínosné a konstruktivní připomínky k celému dokumentu.

Dokument je opatřen licencí Creative Commons (CC BY-SA 3.0 CZ, tzn. můžete obsah dokumentu dále využívat, pokud uvedete autora a zachováte stejný typ licence) a je dostupý ke stažení v metodické části našich webových stránek nutristopy na odkaze: https://www.nutristopa.cz/metodika

Nová vzdělávací aplikace: Kalkulačka Nutriční stopy

V posledních dvou letech (2016-2017) se velká část mé práce soustředila na řešení projektu „Nutriční stopy“ z programu TAČR Omega, který si za jeden z cílů stanovil vytvoření nové vzdělávací aplikace propojující jídlo, zdraví a životní prostředí. Snahou bylo vytvořit interaktivní nástroj, ve kterém se široká veřejnost může dozvědět o souvislostech, které v Česku nejsou zatím běžně diskutovány – a sice, že dopad našeho stravování se neprojeví pouze v našem zdraví, ale také v kvalitě našeho životního prostředí.

Po několikaměsíčním úsilí celé řady lidí (vedle mne také projektového týmu, programátora, grafičky, respondentů, účastníků workshopů, zástupců NNO či MŽP a dalších) s radostí oznamuji, že Kalkulačka Nutriční stopy byla oficiálně zveřejněna dne 26. 1. 2018 na konferenci Menu pro změnu v pražském HUBu!

Workshop na konferenci Menu pro změnu v říjnu 2017 – testování Kalkulačky Nutriční stopy s učiteli SŠ a ZŠ (foto: TEREZA)

Aplikace umožňuje uživatelům z řad široké veřejnosti spočítat si dopad na životní prostředí – tzv. Nutriční stopu – a zjistit výživové hodnoty jídel, které si sami zvolí dle vybraného receptu. Aplikace také obsahuje přehled již spočítaných pokrmů, které si mohou uživatelé prohlédnout a upravit dle svých preferencí. Aplikace je určena široké veřejnosti a je možné ji využít také ve vzdělávacích a osvětových aktivitách s tématikou životního prostředí a zdraví.

Kalkulačka Nutriční stopy je dostupná na adrese: https://www.nutristopa.cz/

Je plně funkční na počítačích, tabletech i chytrých mobilních telefonech s internetovým připojením. Přejeme, ať se Vám s kalkulačkou dobře pracuje!